Olvan, Santa Maria

Capellans

Mn. Ruiz i Brichs, Lluís

Mn. Lluís Ruiz, R. 2015
Mn. Lluís Cañadilla, responsable parroquial
93 825 01 28.
902 habitants

 

El lloc d’Olvan apareix esmentat en l’acta de la consagració de la Seu de finals del segle X. La primitiva església va ser consagrada el 905 pel bisbe Nantigís de la Seu d’Urgell. El segle XVIII es va bastir el temple actual, d’estil barroc amb campanar de planta quadrada. Presideix l’església un preciós retaule de l’escultor Camps Arnau, dedicat a la Verge Assumpta. Dins el seu terme es troba l’església romànica de Santa Maria de Valldaura,(1231), antic monestir de monges benedictines, i la capella de Sant Salvador del Villaró. En la festa de Sant Sebastià se celebra el Vot de Poble.

Comparteix
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone