Delegacions i Projectes diocesans

Coordinació de delegacions i projectes:

 Sra. M. Teresa Valero i Melgosa

661 84 84 47

coordeleservproj@bisbatsolsona.cat

Càritas

Delegat:
Sr. Antoni Cid i Briansó

Director:
Sr. Joan Elias i Costa

Secretària:
Sra. Roser Rubinat i Trullols
973 53 28 79
secretaria.cdsolsona@caritas.es

Diaconat

Delegat:
Sr. Antoni Cid i Briansó
617 417 358
acidadvocat@acidadvocat.com

Candidats:
Sr. Ramon Montraveta i Boix
Sr. Joaquim Molina i Clota

Ensenyament

Delegada:
Sra. Teresa Gené i Camps
629 428 683
ensenyament@bisbatsolsona.cat

Vocal:
Sr. Ramón Gassó i Mas

Mitjans de Comunicació Social

Delegada:
Sra. Júlia Ayala i Vilardell
973 48 06 19
mitjans@bisbatsolsona.cat

Nova Evangelització

Delegada:
Sra. M.Teresa Valero i Melgosa
661 84 84 47
novaevangelitzacio@bisbatsolsona.cat

Equip diocesà del Curs Alpha

Sra. M. Teresa Fontanet i Llobera  alphasolsona@bisbatsolsona.cat

Escola d’Evangelització Sant Andreu

Sra. Teresa Gené i Camps  eesasolsona@bisbatsolsona.cat

Mn. Marc Majà i Guiu

Recés d’Emmaús Homes Solsona

Sr. Ventura Codina i Vila  emaushomes@bisbatsolsona.cat

Recés d’Emmaús Dones Solsona

Sra. Helena Tarragó i Vila  emausdones@bisbatsolsona.cat

Equip diocesà de recessos i exercicis espirituals

Sra. Teresa Gené i Camps recessossolsona@bisbatsolsona.cat

Mn. Marc Majà i Guiu

Pastoral de Joventut

Delegat:
Sr. Miquel Ventura i Sitges
602 64 42 51
joventut@bisbasolsona.cat

Vocals:
Sr. Rui Jorge Marques i Freire
Sr. Pau Marginet i Costa

Pastoral Litúrgica

Delegat:
Mn. Lluís Prat i Sabata
Tel. 973 05 91 18
pratsa333@gmail.com

Comissió diocesana de Litúrgia:

Delegat: Mn. Lluís Prat i Sabata

Comissió diocesana de Patrimoni Cultural (Art Sacre):

Delegat: Mn. Lluís Prat i Sabata
Vocals: Mn. Ramon Viladés i Llorens
Sr. Carles Freixes i Codina

Comissió diocesana de Música Sacra:

Delegat: Mn. Lluís Prat i Sabata
Vocals: Mn. Marc Majà i Guiu
Mn. Lluís Grifell i Vilà

Protecció de Menors i Adults Vulnerables

Delegada:
Sra. Clara Carbonell i Morago
677 83 05 03
abusos@bisbatsolsona.cat

Vocals:
Mn. Josep M. Vilaseca i Ribalta
Sra. Teresa Gené i Camps
Sr. Antoni Cid i Briansó

Vida Consagrada

Delegat:
P. Jordi Castanyer i Bachs
973 48 00 02
jcastanyer@abadiamontserrat.net

Vocals:
Gna. Emma Giral i Bestué
Gna. Rosa Bartolomé i Pellejà
Gna. Carme Duran i Margarit

Vocacions

Delegat:
Mn. Marc Majà i Guiu
690 18 98 85
vocacions@hotmail.com

Projecte Raquel

Responsables:
Sra. Yolanda Clotet i Sr. Ramon Montraveta
669 68 97 46
projecteraquelsolsona@gmail.com

Projecte Vacances Famílies Nombroses

Responsable:
Sra. Encarna López i Garcia
973 48 06 19
delegacions@bisbatsolsona.cat

Servei de Capacitació i Lideratge

Responsable:
Sra. Vanessa Mangas i Carrillo
973 48 06 19
capacitacioilideratge@bisbatsolsona.cat