Delegacions

Secretària:

Encarna López i Garcia

Contacte:

973 48 06 19
delegacions@bisbatsolsona.cat

 

Càritas

Director:
Sr. Josep Vidal i Perarnau
93 821 14 45

Secretària:
Sra. Roser Rubinat i Trullols
973 53 28 79
secretaria.cdsolsona@caritas.es

Catequesi

Delegada:
Sra. Imma Farré i Constantino
678 55 22 64
ifarre@acidadvocat.com

Vocals:
Mn. Xavier Romero i Galdeano
Sr. Ramon Gassó i Mas.
Sra. Mireia Ferrer i Huch

Diaconat

Delegat:
Sr. Antoni Cid i Briansó
617 417 358
acidadvocat@acidadvocat.com

Candidats:
Sr. Fernando Calafell i Cebrian
Sr. Ramon Montraveta i Boix
Sr. Joan Carles Novell i Gomà

Aspirant:
Sr. Joaquim Molina i Clota

Ecumenisme i Relacions Interreligioses

Delegada:
Sra. M.Teresa Valero i Melgosa
661 84 84 47
ecumenisme@bisbatsolsona.cat

Ensenyament

Delegada:
Sra. Teresa Gené i Camps
629 428 683
ensenyament@bisbatsolsona.cat

Vocal:
Sr. Ramón Gassó i Mas
Sr. Jonathan López i Escribà

Evangelització i Apostolat Seglar

Delegada:
Sra. M.Teresa Valero i Melgosa
661 84 84 47
evangelitzacioiapostolatseglar@bisbatsolsona.cat
Vocal: Sr. Joan Sabé i Martínez

Equip Curs Alpha:
Sra. Montse Martín i Cervantes

Equip Cèl·lules parroquials:
Sra. Teresa Valero i Melgosa

Equip de recessos i exercicis espirituals:
Sra. Teresa Gené i Camps

Escola Evangelització Sant Andreu:
Sra. Teresa Gené i Camps

Recés Emaús homes:
Sr. Ventura Codina i Vila

Recés Emaús dones:
Sra. Teresa Valero i Melgosa

Servei Musical:
Sr. Oriol Sabé i Martínez

Mitjans de Comunicació Social

Delegada:
Sra. Júlia Ayala i Vilardell
973 48 06 19
mitjans@bisbatsolsona.cat

Pastoral Familiar

Delegats:
Sr. Ramon Montraveta i Boix
Sra. Yolanda Clotet i Caraballo
669 689 746
montravetaclotet@gmail.com

Vocals:
Sr. Carles Pedrol i Cudós
Sra. Conxita Medina i Molina

Pastoral dels Gitanos

Delegada:
Sra. Teresa Gené i Camps
629 428 683

Pastoral de Joventut

Delegat:
Sr. Marc Trulls i Noguera
659 925 382
joventut@bisbasolsona.cat

Vocals:
Sr. Joan Sabé i Martínez
Sra. Eva Carcasona i Enríquez
Sra. Cristina Diaz i Casado

Pastoral Litúrgica

Delegat:

Mn. Lluís Prat i Sabata
Tel. 973 05 91 18
pratsa333@gmail.com

Comissió diocesana de Litúrgia:

Delegat: Mn. Lluís Prat i Sabata

Comissió diocesana de Patrimoni Cultural (Art Sacre):

Delegat: Mn. Lluís Prat i Sabata
Vocals: Mn. Ramon Viladés i Llorens
Sr. Carles Freixes i Codina

Comissió diocesana de Música Sacra:

Delegat: Mn. Lluís Prat i Sabata
Vocals: Mn. Marc Majà i Guiu
Mn. Lluís Grifell i Vilà

Pastoral de Peregrinacions

Delegada:
Sra. Pilar Torra i Julià
Tel. 645.834.908
pelegrinatges@bisbatsolsona.cat

Consiliari:
Mn. Antoni Bonet i Trilla

Vocals:
Sr. Josep Buendia i Camprubí
Sra. Mònica Ramos i Marginet
Sra. Cesca Roig i Pelegrin

Pastoral de la Salut

Delegat:
Mn. Lluís Ruiz i Brichs
93 825 01 28
lluisruizbrichs@hotmail.com

Vocacions

Delegat:
Mn. Marc Majà i Guiu
690 18 98 85
vocacions@hotmail.com

Vida Consagrada

Delegada:
Sra. Teresa Gené i Camps
629 428 683
teresagc15@gmail.com

Vocals:
P. Jordi Castanyer i Bachs
Gna. Emma Giral i Bestué
Gna. Rosa Bartolomé i Pellejà
Gna. Carme Duran i Margarit