Cúria Diocesana

Coordinació de la cúria:

Sra. Júlia Ayala Vilardell

973 48 06 19

bisbatsolsona@bisbatsolsona.cat

Horari de la cúria:

de dilluns a divendres de 9h. a 14h.

Tancat: els festius i la Festa Major de Solsona (8 i 9 setembre)

Tancat: de l’1 al 15 d’agost

 

Secretaria General - Cancelleria

Secretària General-Cancellera:
Sra. Júlia Ayala i Vilardell
secretariageneral@bisbatsolsona.cat

Departament d'economia

Ecònoma:
Sra. Almudena Cañizal i Sotil
econom@bisbatsolsona.cat

Secretàries:
Sra. Isabel Ayala i Abad
economia2@bisbatsolsona.cat

Sra. Montse Caelles i Vila
secretariaeconomia@bisbatsolsona.cat

Departament de béns immobles

Responsable:
Sr. Marc Trulls i Noguera
bensimmobles@bisbatsolsona.cat

marctrullsnoguera@hotmail.com

Membre:
Sra. Belen Domínguez i Catalano

Secretària:
Sra. Encarna López i Garcia
delegacions@bisbatsolsona.cat

Patrimoni

Tècnic:
Sr. Carles Freixes i Codina
patrimoni@bisbatsolsona.cat

Notaria Pro Causa dels Màrtirs

Postulador:
Mn. Josep M. Montiu i de Nuix

Protecció de Dades

Delegada:
Sra. M. Rosa Cases i Grau