Noves comunitats parroquials

Document recomanat pel Sr. Bisbe en la glossa del dia 9 d’octubre de 2016

Noves comunitats parroquials

Annex 1