L’Alegria de l’amor

Capítols de l’exhortació apostólica “L’Alegria de l’amor”, recomanats pel Sr. Bisbe en les seves glosses del Full diocesà.

Capítol 1r-L’Alegria de l’amor

Capitol 2n-L’Alegria de l’amor

Capítol 3r-L’Alegria de l’amor