Història de la confraria

La confraria de la Mare de Déu del Claustre va ser fundada vers l’any 1475, amb la funció principal de mantenir el culte a la imatge. Al mateix temps també s’encarrega primerament d’administrar la capella i les diferents celebracions que s’hi porten a terme i, més tard, les diferents donació que ha rebut. L’any 1653 va ser novament instituïda.

Els Quatre Administradors: ja des de l’inici de la confraria, els representants d’aquest estament eren els administradors, primerament un eclesiàstic, i després a semblança de les corts catalanes s’instauraren també l’administrador Gaudí, l’artístic i l’artesà, que són elegits com a representants de la Vint-i-quatrena.