Diada de Germanor 2017: UNA ESGLÉSIA QUE CANVIA

Diada de Germanor 2017: UNA ESGLÉSIA QUE CANVIA

Tenim al damunt uns grans canvis. Tres fenòmens de dimensions molt diferents ens mostren que hem de canviar.

La secularització ha fet tant forat que les parròquies ja no reben més peticions que quatre sagraments i molts enterraments. És un fet depriment. Tanmateix, hi ha parròquies que volen apostar i aposten per l’evangelització, però són conscients que cal renunciar a accions i estructures que ja no sumen per arribar a aquesta evangelització.

La manca de sacerdots ja està deixant parròquies de fins a dos mil habitants sense capellà resident. L’aparició dels diaques i dels treballadors apostòlics ha atenuat la desaparició de rectors, però no ens confonguem, hem de concentrar el màxim de recursos possibles en aquelles parròquies on sigui possible que neixin comunitats cristianes vives i missioneres. Això, suposarà sacrificis, suposarà un discerniment sobre les parròquies que tenen possibilitats de reaccionar i créixer i suposarà acceptar la fi temporal de moltes parròquies, per evitar la desaparició de la vida cristiana a la diòcesi.

Sembla que cada vegada serà més escassa la col·laboració econòmica de les administracions públiques a favor de l’Església. Això, demanarà una adaptació de les nostres iniciatives a les possibilitats econòmiques per a les quals apostin les comunitats i, per tant, els fidels.

A nivell diocesà, volem començar els canvis que ens calen. Reduirem estructures diocesanes i reformularem prioritats econòmiques per a concentrar els recursos i els esforços en aquelles parròquies que volen canviar. Ajudarem aquestes parròquies a caminar cap a un model de finançament que els faci desenvolupar els projectes parroquials que, com a comunitat, es plantegin. Cal aconseguir que els fidels habituals coneguin el treball de la parròquia i apostin per col·laborar-hi.

El proper dia 19 de novembre la vostra parròquia celebrarà, juntament amb totes les parròquies del bisbat, la jornada de Germanor.  És una bona ocasió per reforçar les aportacions que feu normalment a la vostra parròquia.

Llegiu la revista: La nostra Església