Campanya X TANTS i diada GERMANOR

Com se sosté l’Església?

Els diners que rep, i que dedica a desenvolupar tota la seva tasca, té diferents orígens:

  • Les aportacions directes dels fidels, ja sigui per mitjà de col·lectes o de donatius i subscripcions.
  • Les herències i llegats.
  • L’assignació tributària.

La quantitat que es rep del percentatge dels impostos dels contribuents, que així ho decideixen, es reparteix solidàriament des del Fons Comú Interdiocesà.

Publiquem la memòria 2017 de la diòcesi de Solsona Memòria 2017

Publiquem la revista de GERMANOR

Publiquem els comptes de les províncies eclesiàstiques de Tarragona i Barcelona Resum comptes Catalunya 2017