La diòcesi

La Diòcesi de Solsona és sufragània de la metropolitana de Tarragona; té una extensió de 3.536 Km2 i una població de 139.185 habitants.

La diòcesi està dividida en 12 unitats pastorals parroquials i 174 parròquies.

Situada al bell mig de Catalunya, la diòcesi de Solsona s’allarga des dels plans d’Urgell, fins a les muntanyes del Cadí i les fonts del Llobregat, i s’estén per les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra, el Solsonès, el Bages i el Berguedà. La varietat del paisatge determina també els mitjans de vida dels seus habitants: des del pagès fruticultor de regadiu i el pagès de secà i ramader, fins als industrials i minaires, passant per l’aprofitament forestal. Una diòcesi eminentment rural, on el 75% de les parròquies no passen de 300 habitants i les més grans no arriben a 20.000.

La història

Solsona està situada gairebé al centre de Catalunya, a 5 quilòmetres del riu Cardener. Remunta els seus orígens a la prehistòria. La Solsona ibèrica adoptà el nom de Setelsis, capital de la Lacetània septentrional. S’hi predicà l’Evangeli des dels primers segles del cristianisme, seguint les vicissituds de l’Església d’Urgell. El Bisbat de Solsona va ser creat l’any 1593. Anteriorment la seva Església havia estat regida per 27 prepòsits, des del començament fins l’any 1409; a partir d’aquesta data fins al 1590, per 8 abats. D’ençà de la la seva creació com a Bisbat, ha tingut 29 bisbes propis, 6 administradors apostòlics, 9 vicaris capitulars i 1 administrador diocesà.

La comunitat

La comunitat diocesana de l’Església de Solsona la componen 174 parròquies que sumen en total 139.185 habitants. La presideix el bisbe Xavier Novell i Gomà i compta amb 60 capellans residents al bisbat, 7 fora del bisbat i 5 que viuen a països de missions. La diòcesi de Solsona va ser creada el 1593, desmembrant parròquies de les diòcesis veïnes d’Urgell i de Vic. El seu primer bisbe va ser Lluís Sans i Còdol.