Comunitats religioses

La Diòcesi de Solsona compta amb 3 comunitats religioses masculines, 12 comunitats religioses femenines i una de verges consagrades.

Instituts de vida consagrada, instituts religiosos masculins

Benedictins:

Santuari
973 48 00 02
25287 EL MIRACLE
santuari@santuarielmiracle.com

 

Escoles Cristianes:

C. Ferrer i Busquets, 17
973 60 02 70-Fax. 973 71 05 99
25230 MOLLERUSSA
penrique@lasalle.cat

 

Mercedaris:

Santuari i Noviciat
Av. Santuari, 28
973 52 40 05
25215 SANT RAMON
fcomaring59@gmail.com

Instituts religiosos femenins

Adoratrius Perpètues SS. Sagrament:

Gran Via, 13
93 023 93 20
08600 BERGA
adoratricesberga@hotmail.com

 

Carmelites de l’Antiga Observança:

Santuari de Fàtima
973 31 04 37
25300 TÀRREGA
carmelitestarrega@gmail.com

 

Carmelites de la Caritat – Vedruna:

Comunitat Vedruna
Sta. Joaquima Vedruna, 5
93 821 00 28-660 54 07 70
08600 BERGA
cvberga@vedruna.org

Sta.Joaquima, 2
973 60 33 27
25230 MOLLERUSSA
r.vedruna@yahoo.es

Pl. Major 31
973 34 81 01
25340 VERDÚ
vedrunaverdu@yahoo.es

 

Carmelites Descalces:

Apt. 108
973 60 08 81
Fax. 973 60 08 13
25230 MOLLERUSSA

 

Carmelites Missioneres:

Residéncia
C. Mestre Güell 12
973 31 26 01
25300 TÀRREGA
tarregacm@outlook.com

 

Companyia de Maria

Trav. Sant Isidre 5
973 48 08 35
25280 SOLSONA
odnsolsona@gmail.com

 

Dominiques de l’Anunciata

C. Francesc Coll, 2
93 869 59 28
08260 SÚRIA
dominiquessuria@gmail.com

 

Germanes dels Pobres de Sant Pere Claver

C. Molí del Vent s/n
973 34 72 83
973 34 80 51
25340 VERDÚ
comunidadverdu@yahoo.es

 

Germanetes dels Vells Desemparats:

Residència Ntra. Sra. de Queralt
Psg. Indústria s/n
93 821 55 73
93 821 23 89
08600 BERGA
berga@hermanitas.es

 

Missioneres Filles del Cor de Maria:

Casa General
C. Major 107
973 53 08 55
973 53 11 43
25200 CERVERA
madre.general@corazondemaria.org

Hospital
C. Hospital 8
973 53 07 30
25200 CERVERA
resi_mareguell@hotmail.com

 

Sagrada Familia d’Urgell

Residència Mare Janer
C. Major, 64
973 53 06 86
25200 CERVERA
dionisf@hotmail.com

Societat de vida apostòlica

Filles de la Caritat
de St. Vicenç de Paul
Residència “Bell Repòs”
93 869 64 86
08260 SÚRIA
fc.bellrepos@hijasdelacaridadee.org

Orde de les verges consagrades

Sra. Teresa Gené i Camps
C. Pedró, 11
629 42 86 83
08610 AVIÀ
teresagc15@gmail.com