Bisbe emèrit

Naixement

Granollers
11 de Juliol de 1934

Ordenació

19 de marc de 1959

Bisbe auxiliar de Barcelona

5 de setembre de 1993

Nomenament de Bisbe de Solsona

28 de Juliol de 2001

Presa de possessió

30 de setembre de 2001

Jubilació

3 de novembre de 2010

Excm. i Rvdm. Mons. Jaume Traserra i Cunillera

Adreça:
C/ Portalet, 1
08401 GRANOLLERS