Tàrrega

Arxipreste
Mn. Josep M. Vilaseca i Ribalta
6
Parròquies
7
Preveres
residents