Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta pàgina web és propietat del BISBAT DE SOLSONA i té caràcter merament informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

  1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.bisbatsolsona.cat , està registrat a favor del BISBAT DE SOLSONA, amb CIF R2500031F i domicili a Plaça Palau, 1, 25280, Solsona (Lleida). Adreça de correu electrònic bisbatsolsona@bisbatsolsona.cat .
  1. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del BISBAT DE SOLSONA, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa del BISBAT DE SOLSONA. D’igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. Les fotografies i vídeos publicats a través de la web, han estat enregistrats prèvia autorització expressa de les persones que hi apareixen. Recordem als interessats que podeu dirigir-vos a la direcció de correu bisbatsolsona@bisbatsolsona.cat per revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat.
  1. Contingut de la web i enllaços. El BISBAT DE SOLSONA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.bisbatsolsona.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que el BISBAT DE SOLSONA tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.
  1. Actualització i modificació de la pàgina web. El BISBAT DE SOLSONA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-lo.
  1. Indicacions sobre aspectes tècnics. El BISBAT DE SOLSONA no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des del BISBAT DE SOLSONA no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.
  1. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres e-mails de contacte o formulari, està autoritzant expressament al BISBAT DE SOLSONA al tractament de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis, el BISBAT DE SOLSONA inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades RGPD (UE) 2016/679. El BISBAT DE SOLSONA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al BISBAT DE SOLSONA, Responsable del Fitxer, a la direcció de correu electrònic bisbatsolsona@bisbatsolsona.cat .
  1. Ús de cookies. Aquesta pàgina web només utilitza cookies tècniques per tal que l’usuari pugui visualitzar correctament els banners disposats a la pàgina.
  1. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades dels continguts d’aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.