Solemnitat de la Verge dels Dolors, a les Sagramentàries de Berga