Cadena de pregària per les vocacions

Amb el mes de novembre, arriba la proposta de la “Cadena de pregària per les vocacions”, una iniciativa a nivell català que pretèn promoure la pregària per les vocacions amb l’estímul de cobrir totes les hores de tots els dies d’aquest mes. Com segurament recordareu, cadascun dels 10 bisbats amb seu a Catalunya assumeix 3 dies del mes i, en particular, el bisbat de Solsona s’encarrega dels dies 4, 14 i 24.

Actualment ja s’està distribuint per les parròquies el material de suport per aquesta cadena de pregària (uns fulletons preparats per les diverses delegacions de vocacions de Catalunya). Trobareu també eines a la web www.cadenadepregaria.cat.

Gràcies per la vostra col·laboració i seguim demanant, junts, que Déu beneeixi la nostra diòcesi amb la riquesa de les diverses vocacions!

Cadena de pregària per les vocacions