Recessos d’Emmaús al Seminari de Solsona/Homes

Durant el mes de desembre del 2017 tindran lloc al Seminari de Solsona dos recessos d’Emmaús, un per a dones i un per a homes. El Recés Emmaús Dones serà del dia 1 al 3 de desembre i el Recés Emmaús Homes serà del dia 15 al 17 de desembre.

Aquests recessos no són uns exercicis espirituals ni un recés convencional. Estan preparats per laics, sota la supervisió d’un prevere consiliari que hi dóna suport. Durant el recés hi ha xerrades, pregària, temps per compartir en grup, música i testimonis de fe de persones laiques.

Per a inscripcions o més informació contacteu amb:
M. Teresa Valero — 661 848 447 emausdones@bisbatsolsona.cat
Ventura Codina — 679 818 088 emaushomes@bisbatsolsona.cat

Formulari d’inscripció-HOMES

FolletoEMAUS_Interior-001

FolletoEMAUS_Exterior-001