Formació en tècniques de gestió parroquial

En el marc del curs “Formació en tècniques de gestió parroquial”,  adreçat als treballadors apostòlics de la diòcesi, el dimecres dia 17 de gener, al Seminari, va tenir lloc la sessió destinada a l’economia parroquial.

Aquesta sessió, en concret, fou oberta als laics que, en ajuda al rector, porten la comptabilitat parroquial o ajuden a gestionar-la.

La jornada va començar amb una eucaristia presidida pel Sr. Bisbe.

La primera part de la sessió es dedicà a explicar la normativa diocesana econòmica vigent. En la segona part es concretà com s’han de presentar els comptes anuals a Economia Diocesana. Insistint sempre en els dos conceptes bàsics: transparència i avançar de cara a l’autofinançament. La jornada acabà donant unes informacions generals de caire fiscal.

La sessió, que comptà amb la participació d’unes vint-i-cinc persones, fou molt participada.

L’equip del Dept. d’Economia volen manifestar el seu agraïment a totes les persones que hi van assistir, i esperen haver estat una ajuda per fer més entenedora l’economia diocesana i parroquial.

Això sí, sempre recordant que l’economia és una eina, no una finalitat, per recolzar i potenciar la pastoral i l’evangelització a les parròquies i en conseqüència a tota la diòcesi.

Informa: Dept. d’Economia

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies