Obres en la Capella Sepulcral dedicada al futur beat Germà Ferran Saperas Aluja

Amb ocasió de la propera beatificació del volgut i recordat Gmà. Ferran Saperas Aluja, la junta d’obres de la Parròquia de Tàrrega aprovà la renovació de la Capella Sepulcral del futur beat, els murals han estat encarregats al pintor targarí Josep Minguell Cardenyes. Dites obres es realitzen durant aquest estiu i es troben ja en una fase bastant avançada d’execució.

En la data del memorial de la mort del Gmà. Ferran, el mateix Minguell explicà el sentit de les pintures, les quals tenen una base bíblica, especialment del llibre de l’Apocalipsi amb el contingut d’unes imatges sobre les virtuts del màrtir en els diversos moments de la seva persecució i mort. Aquestes fan referència al martiri del Gmà. Ferran Saperas però també permeten explicar el martiri cristià en general.

Aquesta remodelada capella amb els seus bonics murals, la futura imatge del beat, urna i reliquiari, se sufraga íntegrament gràcies als donatius dels fidels targarins i dels devots del Gmà. Ferran. Així es desenvolupa una campanya ciutadana recollint ajuts de la comunitat cristiana que sempre ha tingut una devoció especial per la figura i testimoni del màrtir Ferran, recordat des del 1939 a la parròquia targarina. El pressupost estimat de l’obra suma la quantitat de 20.155,00 euros. S’han rebut ja algunes col·laboracions animant als targarins a participar-hi. Per donatius ho podeu fer directament a la parròquia o bé per transferència a:  ES68. 2100. 0003. 1102. 0046. 5169.

La festa de la beatificació es farà el proper 21 d’octubre a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb la presència d’un bon grup de targarins. I el dia 29 d’octubre, a Santa Maria de l’Alba de Tàrrega, hi haurà una solemne Eucaristia d’Acció de Gràcies seguida de la inauguració de la nova Capella Sepulcral del Gmà. Ferran Saperas Aluja. Abans, el dijous 19 d’octubre, al local social de l’Ateneu, l’historiador i diaca Dr. Joan Novell Balagueró presentarà un llibre sobre la trajectòria i figura d’aquest futur beat.

Informa: Josep Castellà / Fotos: Josep Maria Martí Carnicer

Publicat el dins de Notícies