El bisbe Xavier va presidir la missa i l’Hora Santa a les Sagramentàries de Berga

El divendres 4 d’agost el bisbe Xavier Novell va presidir la missa de les 7 de la tarda a l’església de les Sagramentàries de Berga, acompanyat per Mn. Camil Viladrich i pel diaca Mn. Lluís Cañadilla.

Un cop acabada la missa també va presidir l’Hora Santa de pregària (pregant per les intencions del Sant Pare i de l’Apostolat de l’Oració), amb rés de completes i fent la benedicció amb el Santíssim Sagrament.

Informa: M. Coll

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies