El bisbe de Solsona presideix una missa exequial pel bisbe Deig

El dissabte 12 d’agost, es va celebrar una missa funeral a la catedral de Solsona, pregant i recordant el bisbe Antoni Deig.

La missa fou concelebrada pel Vicari General i el capítol catedralici juntament amb altres preveres.

Mons. Xavier Novell va recordar el bisbe Antoni i va pregar per ell amb agraïment per tot el que va fer per la nostra diòcesi. També es va pregar pel germà del bisbe Antoni, Josep Deig, traspassat recentment a Navàs.

Cada any la diòcesi prega pel seu últim bisbe difunt, amb una missa a la catedral.

Informa: Redacció

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies