Una col·lecció de més de 1.600 plats ceràmics trobats a la parròquia de Bellpuig

La Parròquia de Bellpuig, el Bisbat de Solsona i l’Ajuntament de la Bellpuig,

cedeixen temporalment al Museu de Lleida la seva col·lecció de més de 1.600 plats ceràmics

Es tracta d’una col·lecció única i sense precedents a Catalunya, procedent de les excavacions realitzades a l’església parroquial de Bellpuig, i que ara es diposita al Museu de Lleida, on s’estudiarà i es catalogarà.

En el transcurs d’unes obres a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig, realitzades entre els anys 1969 i 1972, es va localitzar en una sitja un conjunt de peces ceràmiques que daten dels segles XVI-XIX; es tractava d’uns 800 plats, entre fragments i plats sencers. D’aquests, uns 52 es van quedar al Museu Diocesà de Solsona i la resta a Bellpuig. Les ceràmiques eren propietat de la Parròquia de Sant Nicolau i del Bisbat de Solsona, al qual pertany. Es van fer unes primeres restauracions i/o reconstruccions, que van anar a càrrec del Dr. Antoni Llorens.

Posteriorment, entre desembre de 1998 i gener de 1999, l’Institut d’Estudis Ilerdencs va realitzar una segona fase d’excavacions. En aquesta època ja estava aprovada la Llei del Patrimoni Cultural Català Llei 9/93, de 30 de setembre, i tal com dicta la norma, els materials d’aquestes excavacions van ser dipositats al Museu de Lleida. En aquest cas van entrar unes 100 peces.

La troballa és, sense cap mena de dubte, un dels conjunts més importants de vaixella de taula vidriada dels segles XVI-XIX trobats a Catalunya. La sorpresa del dipòsit és que no estem davant d’un conjunt de 800 plats, sinó que es tracta d’una col·lecció de més de 1.600 peces ceràmiques, entre les fragmentades i les senceres, i fins ara es conservaven al Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig.

Es tracta d’una mostra de plats, alguna plata i alguna escudella d’orelletes, de producció catalana i aragonesa, que s’han de datar entre el segle XVI (època en que es va construir l’església parroquial de Bellpuig) i el XIX. Segons alguns estudiosos, es tractaria dels utensilis que havien contingut els olis de l’extremunció dels malalts, i un cop aplicats, eren llançats dins la sitja de l’església de Bellpuig; aquesta és una pràctica que caldrà estudiar amb més deteniment.

Amb aquesta col·lecció es podrà seguir i estudiar amb més detall la producció ceràmica vidriada i els diferents estils i tallers de les zones catalana i aragonesa. Es tracta d’una col·lecció única i sense precedents que conté els estils més coneguts del moment: el de la de la ditada, el de les circumferències concèntriques, la palma doble, la sense sanefa diferenciada i la d’arc doble, les representacions d’animals (ocells, gats, ànecs) però també arquitectures i algunes creus, així com també alguns símbols de confraries. Tenim documentades produccions catalanes de Barcelona, de Banyoles, de Reus, de la Segarra (alguna porta aquest topònim), però també cal destacar les produccions aragoneses, sobretot de Muel. En aquest conjunt caldria destacar les produccions de Lleida, sobretot en blau i les policromes (en verd, groc, blau i blanc). Cal recordar que a principis d’any, el Museu de Lleida va ingressar una esplèndida col·lecció de 24 peces ceràmiques de producció lleidatana, dipositades pel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; amb les aparegudes a Bellpuig es pot acabar de dibuixar la vaixella que es produïa a la ciutat fins el 1707. També hi ha una excel·lent representació de les ceràmiques vidriades monocromes en marró, així com una producció destacada de plats del centres de Cartagena i de la Cartuja de Sevilla, més coneguts com ceràmica Pickman, obres totes elles posteriors al 1810.

La parròquia de Bellpuig, el Bisbat de Solsona i l’Ajuntament de Bellpuig tenen la voluntat de posar en coneixement el valor i difondre el llegat que suposen les peces ceràmiques de l’església de Sant Nicolau de Bellpuig.

El dipòsit entregat de forma temporal al Museu de Lleida s’emmarca dins del conveni signat l’any 2016 per la Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig, el Bisbat de Solsona, l’Ajuntament de Bellpuig i el Museu de Lleida, que oficialitza la cessió temporal del conjunt de peces ceràmiques procedents de l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig.

Les peces ceràmiques es dipositen al Museu de Lleida per al seu estudi i catalogació, i una posterior edició d’un catàleg d’aquests fons. Més endavant, les diferents institucions implicades abordaran el caràcter i format de l’exposició i museïtzació de la col·lecció.

Informa: Comissió de Patrimoni / Bisbat de Solsona

 

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies

Comparteix
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone