Acabades les obres de consolidació del campanar de Santa Maria de l’Alba

La intervenció iniciada el mes de juliol i acabada en les primeres setmanes del passat febrer, per la consolidació del campanar de la parroquial de Santa Maria de l’Alba, s’ha centrat en els treballs de reparació i la impermeabilització de la seva coberta. Tot amb l’objectiu principal de corregir les patologies que presentava l’estructura a causa dels pas del temps i d’un escàs manteniment.

El constructor Antoni Ribalta Boix, que ha executat aquestes, explicà les continuades  humitats produïdes a causa de les  filtracions a la cúpula de la torre i la volta interior. Els treballs realitzats evitaran la quantitat de goteres observades en els murs de pedra i escales superiors del campanar. Tanmateix s’ha suprimit una antiga sirena d’alarma quina estructura estava instal·lada a la postguerra i origen també d’humitats en la estructura. Els treballs obligaren a la col·locació d’un gran i complicada bastida al seu cloquer donada l’alçada i la dificultat de moviments dels operaris. Una obra important l’ha constituït el repàs de totes les juntes de les pedres de la balustrada i grans boles, drenatges de les gàrgoles, supressió d’herbes, a més de la reparació del enllosat de la cúpula que es trobava molt malmès. Tanmateix s’ha rehabilitat totalment la caseta de sortida al cim del campanar amb  nova porta metàl·lica, lo qual  permet un accés més còmode i segur.

Un altre aspecte important d’aquesta consolidació del campanar targarí, és la col·locació d’unes fines malles metàl·liques  de tancament dels vuit grans finestrals del cloquer del campanar per evitar l’entrada de les nombroses colònies de coloms que tant l’embrutaven i danyaven el conjunt de campanes. Tanmateix, s’han fet una notable neteja del conjunt de les vuit campanes i altres quatre de més petites, les quals acumulaven una capa de fems de colom de prop dels 0’40 centímetres de gruix. El treball els hi ha retornat el color del seu bronze primitiu, i amb una cosa important com és el fet que ara es pot fer una fàcil lectura de les inscripcions de cada campana; també el seu nom, any de construcció,  les dedicatòries, dates de benedicció e instal·lació.

Aquesta notòria i tan necessària obra ha suposat una inversió d’un total dels 28.920,50 euros, dels quals la feligresia de la Parròquia de Tàrrega aporta 9.415,50 euros; el Bisbat de Solsona altres 6.277,00, i la Generalitat de Catalunya, 13.228,00 euros. El conjunt d’obres realitzades i altres que s’han d’escometre en un futur estan emmarcades dins del recent Pla Director aprovat de cara a la rehabilitació en diverses etapes d’aquest gran temple barroc classicista de Tàrrega, obra del tracista Fra Josep de la Concepció.

Informa: Josep Castellà
Fotos: Antoni Ribalta

Publicat el dins de Notícies

Comparteix
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone